Generera fler leads i digitala kanaler – från strategi till resultat

Lär dig utnyttja digitala kanaler bättre för att generera fler och bättre leads. Dina kunder använder sociala medier och andra digitala kanaler i varje steg av sin kundresa. Är du där för att fånga upp dem?

Genom att förstå vilka konverteringspunkter som är kopplade till varje steg kan du identifiera hur du kan förbättra din konvertering och få fler kvalitetssäkra leads. 

Malina Björkstedt har tio års erfarenhet av att hjälpa små och medelstora B2B- och B2C-bolag med sin digitala marknadsföring. Hon har jobbat på byråer i Tyskland och Stockholm och är idag COO på digitala specialistbyrån Trigger Co, och startup-coach på STING. I den här kursen kommer hon att dela med sig av strategiska råd och hands on-knep för att optimera din digitala marknadsföring i syfte för att få fler leads. 

Syftet med kursen är att ge dig en tydlig struktur för att skapa en egen digital funnel (marknadstratt) för ökad leadsgenerering. Kursen bygger på en föreläsningsdel, samt workshop i grupp och en hemuppgift och platserna är begränsade.

Datum: tisdagen den 25 augusti

Tid: kl 13.00–15.00

Plats: det digitala verktyget Zoom. Du får ett mejl vid registrering med länk

Kursen går igenom:

 • Den digitala kundresan och hur du mappar ut denna
 • (Micro)konverteringspunkter att optimera mot 
 • Utformning av kommunikation och budskap som passar för leadsgenerering
 • För- och nackdelar med olika digitala kanaler
 • Betalda och organiska initiativ och kampanjer
 • Mätning, analys och uppföljning
 • Hands-on tips för att komma igång och optimera

Syfte och mål: 

 • Att hjälpa dig generera fler leads digitalt
 • Att mappa ut hela kundresan och optimera mot (micro)konverteringar
 • Att ge dig tips och inspiration för både betald och organisk marknadsföring

Kursen riktar sig till: 

Alla som vill komma igång med att generera leads online eller som vill optimera sin konvertering. Till exempel:

 • Marknadsförare
 • Företagsledare
 • Säljare
 • Affärsutvecklare 

Innehåll:

Start och introduktion

Vi drar igång kursen och presenterar kursledaren Malina Koch.

5min

📲 Den digitala kundresan – från (micro)konverteringar till leads

Det finns idag många digitala kontaktpunkter med potentiella kunder. Om vi lär oss att utnyttja dem kan vi öka vår konverteringsgrad från kontakt till lead – och till slut kund. Vi utgår från framtida kunders behov och mappar ut en digital kundresa genom olika kanaler och contentformat. 

Malina ger exempel på hur kundresor kan se ut och vad man behöver ta hänsyn till. 

30min

📝 Workshop: Identifiera konverteringspunkterna i din kundresa

Börja identifiera konverteringspunkterna i dina kunders resa – från första kontakt till lead. Mappa sedan upp en resa genom olika contentformat och kanaler utifrån kundens behov och beteende.

Vi jobbar individuellt och i mindre grupper för att sen gå igenom resultaten tillsammans.

35min

☕ Kort paus

10min

📈 Var börjar jag för att öka antalet leads?

Här ger Malina konkreta och handfasta tips på verktyg och arbetssätt för att sätta en strategi, samt analysera och optimera flödet. Vi pratar om för- och nackdelar med olika kanaler och hur man kan utforma sina budskap för att passa olika format.

30min

👩‍🏫 Frågestund

Du får chans att ställa frågor direkt till Malina på sånt du inte redan fått svar på.

10min

Slut

Om kursledaren:

Malina Björkstedt
COO, Trigger Co.

Malina Björkstedt har tio års erfarenhet av att hjälpa små och medelstora B2B- och B2C-bolag med sin digitala marknadsföring. Hon har jobbat på byråer i Tyskland och Stockholm och är idag COO på digitala specialistbyrån Trigger Co, och startup-coach på STING.

Läs mer

Kontakta oss:

Breakit
event@breakit.se

Breakit har på kort tid vuxit till att bli den självklara spelaren i startup- och techvärlden med 200 000 unika läsare varje vecka.